ORDFÖRANDENS NYHETSBREV

Bokslut för 2022

År 2020 och 2021 handlade mycket om pandemirestriktioner. Även 2022 började med pandemirestriktioner, om än inte lika stora som de tidigare åren, men den 9 februari upphävdes samtliga restriktioner i vårt land. Några veckor senare startade det krig som gjorde att 2022 blev ett år som varit präglat av oro,…

Anders Johrén är sedan mars 2020 ordförande för Spårvägens Alliansförening.